Felčar I. stupeň

  1. Kurs

–  Absolvuje školení pod vedením oddílového zdravotníka

 

  1. Test

–  Zvládne úspěšně zdravotnický test

 

  1. Praxe

–  Dokáže ošetřit jednodušší poranění na táboře či oddílové akci