Hierarchie

V našem oddíle rozlišujeme sedm hodností:

Čekatelé – Nováčci, kteří prozatím nesplnili „Nováčkovskou zkoušku“ a nemají přezdívku.

Plavčíci – Plavčíkem se čekatel stává poté, co splní „Nováčkovskou zkoušku“, dostane přezdívku a také kravatu RR.

Rádcové – pomocníci kadetů

Kadeti – vedoucí oddílových družin

Komodoři – „pravá ruka nejvyšší admirality“, připravují hry, program na schůzky, víkendovky, tábory…

Hostující admiralita – občasní pomocníci na našich akcích z řad rodičů či bývalých členů

Nejvyšší admiralita – nejvyšší orgán našeho oddílu. Rozhodují o dlouhodobější koncepci, plánují schůzky, akce, tábory. Jsou za všechno zodpovědní. Bez nejvyšší admirality bychom se sice klidně obešli, ale neměli bychom pak na koho svést případné neúspěchy….