Hierarchie

V našem oddíle rozlišujeme sedm hodností:

Čekatelé – Nováčci, kteří prozatím nesplnili „Nováčkovskou zkoušku“ a nemají přezdívku.

Plavčíci – Plavčíkem se čekatel stává poté, co splní „Nováčkovskou zkoušku“, dostane přezdívku a také kravatu RR.

Rádcové – pomocníci kadetů

Kadeti – vedoucí oddílových družin

Komodoři – „pravá ruka nejvyšší admirality“, připravují hry, program na schůzky, víkendovky, tábory…

Hostující admiralita – občasní pomocníci na našich akcích z řad rodičů či bývalých členů

Nejvyšší admiralita – nejvyšší orgán našeho oddílu. Rozhodují o dlouhodobější koncepci, plánují schůzky, akce, tábory. Jsou za všechno zodpovědní. Bez nejvyšší admirality bychom se sice klidně obešli, ale neměli bychom pak na koho svést případné neúspěchy….

One thought on “Hierarchie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.