Písmák I. stupeň

  1. Znalosti Bible

–  Umí vyjmenovat biblické knihy Nového zákona ve správném pořadí

– Zná základní údaje o Bibli:

▪    Význam slova BIBLE

▪    Počet knih SZ, NZ, celkem

▪    Doba napsání

▪    Původní biblické jazyky

▪    Autor a pisatelé

▪    Původní vzhled

▪    Co je to kanonizace

f

  1. Znalosti veršů

Umí zpaměti:

–                              Desatero

–                              Otče náš

–                              Zlaté pravidlo

 

  1. Znalosti příběhů

–  Umí vyprávět příběh Ježíšova života