Písmák II. stupeň

1. Znalosti bible

– Ovládá bravurně znalosti o Bibli z  I. stupně

– Umí vyjmenovat všechny biblické knihy ve správném pořadí

– Zná rámcový obsah jednotlivých knih

– Zná pravděpodobné pisatele biblických knih

 

2. Znalosti veršů

– Zopakuje znalosti veršů z I. stupně

– Umí zpaměti 23. žalm

– Ovoce ducha

3. Znalosti příběhů

– Umí povyprávět namátkou vybraný biblický příběh