Plavčík I. stupeň

  1. Uzlování

–  Umí bravurně 6 základních uzlů

–  Osmičkový uzel

–  Uzel přátelství

 

  1. Plavání a zpěv

–  Uplave bez potíží 50 metrů

–  Zazpívá vodáckou písničku (zpaměti)

 

  1. Řeka

–  Ví, jaké řeky tečou kolem klubovny a která je která

–  Umí určit pravý a levý břeh řeky