Sobotní rozebírání mola na naší loděnici

Ž 011 Ž 008 Ž 006 Ž 001Ž 015 74 73